270. Spotkanie roku pierwszego z ks. biskupem ordynariuszem Andrzejem Franciszkiem Dziubą

10 PAźDZIERNIKA 2012
admin

Kwestia powołań jest bliska sercu każdego alumna i przełożonego, a przede wszystkim sercu biskupa diecezjalnego. Dlatego na samym początku wizyty, zebrani w kaplicy domu biskupiego, odmówiliśmy z księdzem biskupem modlitwę w intencji powołań, prosząc o to, aby wszyscy powołani do służby kapłańskiej i zakonnej pozytywnie odpowiedzieli na głos Bożego wezwania.

Następnym punktem spotkania był wspólny poczęstunek, podczas którego każdy z kleryków mógł podzielić się historią własnego powołania, zainteresowaniami, ale także zadać pytanie Pasterzowi Kościoła łowickiego, który ze swej strony opowiedział alumnom o latach własnej formacji seminaryjnej, pracy duszpasterskiej oraz początkach posługi biskupiej w Łowiczu.

Uwieńczeniem tego uroczystego i ważnego dla nas wszystkich spotkania była pamiątkowa fotografia.

Podobne