27. Dzień skupienia

11 STYCZNIA 2007
admin

Ukazał wszystkie jej aspekty, jak wcielać ją w życie i jakie są cele. Mówił także o duchowości, jej rozwoju w historii. Przypomniał, że Bóg jest w sercu drugiego człowieka, dzięki czemu możemy nawiązywać relacje z innymi. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, że powinniśmy dostrzegać w drugim to, co pozytywne, a także abyśmy pamiętali, że niosąc codzienny krzyż, wyzbywamy się pychy i egoizmu.

Na wieczornej konferencji alumni obejrzeli wideo ze spotkania założycielki ruchu fokolari, z klerykami, z roku 1989. Poprzez te konferencje klerycy łatwiej będą mogli głosić i będą mogli być przykładem, że Bóg jest miłością, a my wszyscy jesteśmy braćmi. „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. (J 13,34).

Podobne