269. FIDES-VOCATIO-ANIMUS czyli Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

8 PAźDZIERNIKA 2012
admin

Druga część uroczystości odbyła się w auli seminaryjnej. Powitania licznie przybyłych gości dokonał ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Seminarium. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: ks. prof dr hab. Stanisław Kur – reprezentant Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wykładowca, biblista, znawca języków biblijnych; ks. dr Marek Marczak – wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, prelegent wykładu inauguracyjnego; przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, przedstawiciele Władz Miasta oraz Służb mundurowych, księża dziekani, księża proboszczowie naszych alumnów oraz wykładowcy i pracownicy Seminarium.

Ks. Rektor mówił o Seminarium, jako miejscu rozwoju ludzi wierzących (FIDES), którzy swoją wiarę odczytują w kontekście powołania, jakim ich obdarzył Jezus Chrystus (VOCATIO). Ta duchowa przestrzeń potrzebuje wewnętrznej siły, duchowej werwy, która wyzwoli zapał do pracy i rozwoju, swoisty animusz (ANIMUS).

Po słowach powitania nadszedł czas na ślubowanie alumnów roku pierwszego, którzy proklamowali świadomość swoich obowiązków wobec Boga i Ojczyzny. Następnie dokonano immatrykulacji studentów, poprzez uroczyste wręczenie indeksów z rąk ks. prof. dra hab. Stanisława Kura.

Po tej podniosłej chwili wszyscy zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego ks. dra Marka Marczaka pt: „Rok Wiary – wyzwania i nadzieje Kościoła we współczesnym kontekście kulturowym”. Referent podkreślił w nim, że poprawna interpretacja i odkrywanie sensu Roku Wiary ma ogromne znaczenie dla wierzących, ponieważ w ten sposób możemy odpowiednio się w niego zaangażować. Prelegent starał się nam to ukazać w licznie cytowanych dokumentach Magisterium Kościoła zachęcając nas do odpowiedniego i zrozumiałego przeżywania nadchodzącego Roku Wiary, który zostanie zainaugurowany 11 października 2012 roku.

Na zakończenie głos zabrał ordynariusz łowicki bp Andrzej Franciszek Dziuba odwołując się do hasła: „FIDES – VOCATIO – ANIMUS”, inaugurującego tegoroczny rok akademicki. Ksiądz Biskup podkreślił, że te trzy łacińskie słowa tworzące jakby triadę, są wpisane w życie każdego alumna naszego Seminarium.

Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali znaną pieśń studencką „Gaudeamus igitur” z radością rozpoczynając studencki czas rozszerzania swoich horyzontów myślowych.

Podobne