268. Rekolekcje przed rozpoczęciem nowego roku formacji seminaryjnej

4 PAźDZIERNIKA 2012
admin

Podczas pierwszej konferencji O. Rekolekcjonista przybliżył nam swoją postać między innymi opowiadając śmieszne anegdoty ze swojego życia. Ponadto o. Aleksander oprowadził nas po Wrocławiu, pokazując liczne zdjęcia swojego ukochanego miasta i seminarium wrocławskiego.

Przez kilka dni pobytu w naszym domu ks. Radecki poruszył, jak sam to określił, „żelazne tematy rekolekcyjne”, które dotyczyły m. in. formacji ludzkiej, celibatu oraz ascezy. Bardzo ważnym momentem dla wielu kleryku było nabożeństwo pokutne, podczas którego, każdy z nas mógł skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W program dnia były wpisane także inne nabożeństwa: Droga Matki, Droga Krwi oraz Droga Krzyżowa. Oprócz tego wspólnie odmówiliśmy modlitwę różańcową, przechodząc procesyjnie z trzymanymi w rękach świecami do figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, znajdującej się w naszym seminaryjnym ogrodzie.

Punktami dnia urozmaicającymi nasze ćwiczenia duchowe były grupki aktywizujące, zwane „grupkami dzielenia”, dające możliwość wypowiedzenia się uczestnikom rekolekcji na określone tematy i odpowiedzenia na pytania. Ciekawym doświadczeniem była także projekcja filmu przedstawiającego życie św. Filipa Nereusza, założyciela zakonu filipinów, który pomimo ogromnych trudności starał się wypełniać jak najdoskonalej wolę Bożą, odnajdując Boga w swoich bliźnich.

Ostatniego dnia naszych rekolekcyjnych rozważań podczas jednej z konferencji o. Aleksander skupił się na problemach osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie, podkreślając rolę aspektu pastoralnego w życiu tych osób.

Rekolekcje zawsze wnoszą w nasze życie nowe doświadczenia duchowe; w związku z tym nikt z nas zapewne nie zapomni ks. Aleksandra, a w szczególności jego ogromnego poczucia humoru i licznych przykładów z życia obrazujących treść wygłoszonych konferencji.

Podobne