267. Veni, Sancte Spiritus!

1 PAźDZIERNIKA 2012
admin

Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi ks. dr Aleksander RADECKI, pełniący na co dzień posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Niechaj czas rekolekcji wyda dla naszej seminaryjnej wspólnoty jak najlepsze owoce.

Veni, Sancte Spiritus!
Przybądź, Duchu Święty!

Podobne