264. Prośmy wspólnie Pana żniwa…

30 CZERWCA 2012
admin

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty!

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów!

(ks. Michał Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. III, str. 236).

Podobne