261. NEOPREZBITERZY A.D. 2012

30 MAJA 2012
admin

Diakonami, którymi zostali wyświęceni na kapłanów są:

Robert Błaszczyk z parafii p. w. św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Bednarach

Paweł Olszewski z parafii p. w. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie

Jacek Dariusz Zieliński z parafii p. w. Jana Chrzciciela w Rdutowie

Nowo wyświęceni kapłani następnego dnia, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, odprawili pierwsze Eucharystie zwane Prymicjami. Intencją Mszy Prymicyjnych jest dziękczynienie Bogu za dar powołania do kapłaństwa, za rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół i wszystkich ludzi napotkanych w czasie przedseminaryjnej i seminaryjnej drogi rozeznawania swego powołania. Szczególną formą podziękowania okazanego każdej osobie jest udzielane przez księdza prymicjanta uroczyste błogosławieństwo, zazwyczaj przekazywane poprzez nakładanie rąk na głowę. Jest to z pewnością moment szczególny, dla wielu osób bardzo wzruszający.

Łowiccy neoprezbiterzy przybyli z taką Mszą prymicyjną także do Seminarium – miejsca, w którym spędzili bardzo wiele czasu kilkuletniej formacji zadając pytania i szukając na nie odpowiedzi u Pana Boga. Miejscem sprawowanej 29 maja Mszy Świętej Prymicyjnej była seminaryjna kaplica. To właśnie tam cieszyliśmy się radością naszych kolegów, którzy ze swej strony życzyli nam wszystkim wytrwałości na drodze ku kapłaństwu.

Podobne