260. VIII SYMPOZJUM NAUKOWE

20 MAJA 2012
admin

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 10 w seminaryjnej auli. Wszystkich przybyłych gości przywitał ks. dr Sławomir Wasilewski – Rektor Wyższego Seminarium w Łowiczu oraz wspomniana już Matka Weronika Bożena Mackiewicz. Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba – Biskup Łowicki.

Rektor łowickiego Seminarium powiedział między innymi: „Wierzę, że poszczególne prelekcje sympozjalne pozwolą nam zbliżyć się do tajemnicy błogosławionego żywota Bolesławy, poznać jej osobę i dzieło, a jeśli już je znamy, odczytać je na nowo wnikając coraz bardziej w chronologiczne, historyczne, opatrznościowe fakty z życia tej zwyczajnej, a zarazem niezwykłej łowiczanki. Sobie samemu i wszystkim tu obecnym życzę, abyśmy w czasie dzisiejszej sympozjalnej uczty intelektualnej zdołali ogarnąć naszymi umysłami i sercami istotę ludzkiej, kobiecej i zakonnej działalności błogosławionej Bolesławy, istotę jej charyzmatu i jej duchowości”.

Na początku Sympozjum nastąpiło wręczenie nagród laureatom diecezjalnego konkursu, pt. „Błogosławiona Bolesława Łowiczanka”. Sympozjum poprowadził ks. dr Wojciech Osial. Pierwszym prelegentem był pan Krzysztof Jan Kaliński, burmistrz Łowicza, który mówił o sytuacji społeczno-politycznej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w.

Jako kolejny prelegent głos zabrał ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, który mówił o chrystocentryzmie duchowości bł. Bolesławy Lament. Następnie głos zabrała pani dr Monika Waluś, która mówi o bł. Bolesławie jako patronce chrześcijańskiej nadziei.

Po dyskusji oraz przerwie obiadowej głos zabrała pani dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, która mówiła o bł. Bolesławie w relacji świadków jej życia. Z ostatnim referatem wystąpiła siostra dr Adriana Teresa Gronkiewicz, która poruszała temat sławy świętości bł. Bolesławy. Po dyskusji i podsumowaniu wystąpień sympozjalnych nadszedł czas na występ zespołu Koderki. O godzinie 16.00 Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba wygłosił słowo końcowe.

Po zakończeniu obrad sympozjalnych w Seminarium, jego uczestnicy udali się do kościoła Świętego Ducha w Łowiczu, w którym 150 lat temu została ochrzczona późniejsza błogosławiona Bolesława. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. abp Henryk Hoser, natomiast homilię wygłosił ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz.

Podobne