256. Błogosławieństwo ceremoniarzy

5 MAJA 2012
admin

Kandydaci, po rocznej formacji, otrzymali błogosławieństwo Pasterza diecezji łowickiej. ks. bpa Andrzeja Franciszka Dziuby. W czasie uroczystości nowo ustanowieni ceremoniarze, pochodzący z jedenastu parafii naszej diecezji, zostali pouczeni przez Jego Ekscelencję o zadaniach, jakich się podejmują. Kandydaci zostali również zapytani o wolę i gotowość wypełniania obowiązków związanych z przyjmowaną przez nich funkcją. Zewnętrznym znakiem ceremoniarzy jest otrzymany krzyż – znak najwyższej miłości Chrystusa do Kościoła – który będą nosili wypełniając powierzone im zadania.

Całą uroczystość przeżywaliśmy wspólnie w koncelebrującymi księżmi proboszczami, wikariuszami oraz obecnymi bliskimi z rodzin nowo ustanowionych ceremoniarzy. W modlitwie uczestniczyła także klerycka wspólnota WSD w Łowiczu, w imieniu której wszystkich przybyłych powitał ksiądz dr Piotr Kaczmarek – wicerektor Seminarium.

Podobne