253. Sympozjum naukowe w siedzibie PWTW

18 KWIETNIA 2012
admin

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 9.00 Eucharystią sprawowaną w kościele pokamedulskim p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na warszawskich Bielanach. Mszy św. przewodniczył i w czasie jej trwania homilię wygłosił Wielki Kanclerz PWTW, Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Sympozjum zgromadziło w auli wielu gości. Znaleźli się wśród nich wybitni prelegenci, jak: O. dr Wojciech Giertych OP – polski dominikanin, doktor teologii moralnej, teolog Domu Papieskiego, członek Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych; Ks. bp prof. Andrzej Czaja – doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor KUL i Uniwersytetu Opolskiego, biskup diecezjalny opolski; Ks. prof. Tomáš Halík – czeski duchowny katolicki, filozof, psycholog i teolog, pracujący między innymi jako duszpasterz akademicki i wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze, autor kilku książek teologicznych, na ogół poświęconych dialogowi międzyreligijnemu i problemowi ateizmu. Panel dyskusyjny z udziałem powyższych prelegentów poprowadził red. Tomasz Królak z KAI.

Drugą cześć spotkania rozpoczął ks. prof Andrzej Draguła z Instytutu Filozoficznego w Zielonej Górze – kapłan diecezji zielonogórsko – gorzowskiej pełniący obowiązki kierownika Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Po jego wykładzie głos zabrał ojciec dr Maciej Zięba OP – polski dominikanin, teolog, filozof, znany pisarz i publicysta. Panel dyskusyjny z udziałem księdza Draguły i ojca Zięby poprowadził ks dr. Robert Skrzypczak.

Obie części Sympozjum poprowadził ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki, rektor i Kierownik Collegium Bobolanum, natomiast gospodarzem miejsca był Kierownik Sekcji św. Jana Chrzciciela, ks. rektor prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. To właśnie on skierował do wszystkich zebranych najpierw słowa powitania, a na koniec słowa wdzięczności za to, że aula PWTW w Warszawie zgromadziła tego dnia tak wielu młodych ludzi studiujących teologię.

Ks. rektor Pawlina podziękował wszystkim siostrom zakonnym, kapłanom, klerykom z pięciu seminariów afiliowanych do PWTW oraz osobom świeckim, które przybyły na to wydarzenie dotyczące wiary każdego z nas, zachęcając nas – jako ludzi wiary – do dokonywania osobistych refleksji i dalszych poszukiwań.

Sympozjum zakończyło się wspólną modlitwą w intencji o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Podobne