247. Czy możliwa jest informacja obiektywna?

11 MARCA 2012
admin

Okazuje się, że zanim kilkuminutowa informacja zostanie ujawniona opinii publicznej za pośrednictwem mediów, wielu ludzi dokonuje szeregu różnorakich czynności, które sprawiają że finalny produkt w postaci newsa często rożni się od faktów, jakie on opisuje. Wybór informacji, selekcja, czy akcentowanie odpowiedniego aspektu w danej informacji sprawia, że pojawia się pytanie, czy jest możliwy obiektywizm? Według prelegenta odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Świadczą o tym rozbieżności pomiędzy poszczególnymi serwisami informacyjnymi, które te same fakty opisują zupełnie inaczej w zależności od wyznawanego systemu wartości czy poglądów politycznych. Czy zatem jest możliwe dziennikarstwo rzetelne?

Podobne