244. Od alfabetyzacji do internetu!

10 MARCA 2012
admin

Ksiądz Sławomir Zyga zajął się tematem, który coraz bardziej jest pomijany, a który jest fundamentem funkcjonowania dzisiejszego człowieka. Temat wykładu brzmiał: „Od alfabetyzacji do Internetu”. Prelegent opowiadał o środkach komunikacji na przestrzeni wieków. Zwrócił uwagę, że Bóg zaczął przemawiać do człowieka dopiero wtedy, gdy ten mógł zapisać słowo swojego Stwórcy. Pierwszym źródłem komunikacji międzyludzkiej był alfabet fonetyczny, a co za tym idzie dominującym zmysłem był słuch. Wraz z wynalezieniem druku wszystko się zmieniło. Akcent padł na wzrok i to on zajął pierwsze miejsce.

Wynalezienie telegrafu przyczyniło się do rozwoju ery elektronicznej. Dominującą rolę zaczynają odgrywać wzrok i słuch. Rozpoczyna się powtórne uplemiennienie w globalnej wiosce. Ostatecznie dochodzimy do ery cyfrowej, która jest swoistym powrotem do indywidualizmu. W dzisiejszych czasach coraz częściej najważniejszą rolę odgrywają środki zimne – przekazy audiowizualne, które nie pobudzają zmysłu krytycznego myślenia, ale jedynie sprawiają, że człowiek uczestniczy w treściach często niemal całkowicie bezmyślnie.

Dzisiejszy człowiek nie jest w stanie całkowicie odejść od środków audiowizualnych, co niekoniecznie musi być złe. Oziębienie relacji, dawkowanie konkretnego obrazu jest w stanie bardzo dobrze podprowadzić pod tezę, do której chcemy kogoś doprowadzić. Obrazy wprowadzają także w konkretny klimat, wyłączają niepotrzebne skojarzenia i doprowadzają do pewnych myśli – mówił ks. Zyga.

Podobne