242. IV Ogólnopolskie Warsztaty Gazetek Seminaryjnych w Łowiczu zostały oficjalnie otwarte!

9 MARCA 2012
admin

Tegoroczne hasło warsztatów brzmi: „Ewangelia obiektyw na prawdę w przestrzeni publicznej.” Warsztaty rozpoczęły się kolacją o godzinie 18. Następnie wszyscy przeszli do seminaryjnej auli.

Wszystkich przybyłych gości powitał Rektor Seminarium ks. dr Sławomir Wasilewski, który życzył, by „te dwa warsztatowe dni stały się czasem poszukiwania prawdy, mówienia o prawdzie, pisania o prawdzie i życia prawdą oraz by miejsce, w którym się znajdujemy – zwłaszcza seminaryjna kaplica – była miejscem spotkań z Prawdą żywą, osobową, realną – naszym Panem Jezusem Chrystusem”.

Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, który przypomniał wszystkim zgromadzonym, że Ewangelia jest źródłem PRAWDY, której pragnienie jest głęboko zakorzenione w sercu każdego człowieka. Następnie głos zabrał przedstawiciel alumnów z seminarium łowickiego – kleryk Michał Szkupiński.

Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja seminariów, dzięki której klerycy mogli poznać realia życia wspólnot z całej Polski. Dziś kolejny dzień IV Ogólnopolskich Warsztatów Gazetek Seminaryjnych.

Właśnie się zaczyna 😉

Podobne