236. „Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca…”

8 GRUDNIA 2011
admin

Zasadniczym tematem Akatystu jest udział Matki Boskiej w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego Kościele. Przeplatają się w nim teksty odnoszące się do Matki Boskiej i Jezusa. Pierwsza połowa Akatystu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeń z nim związanych i je poprzedzających. Druga połowa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjścia Zbawiciela na ziemię.

Tradycją w Seminarium jest to, że odśpiewaniu tego Hymnu przewodniczy ks. Rektor. Tego dnia w seminaryjnej kaplicy obecni byli również trzej biskupi: ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba, ks. bp Józef Zawitkowski oraz ks. bp Alojzy Orszulik oraz licznie zebrani kapłani wraz z wiernymi z całej diecezji łowickiej. Seminaryjnej scholii przewodniczył ks. Rafał Banasiak.

Wieczorna modlitwa wysławiająca Matkę Boga i jej udział w życiu ziemskim Chrystusa był okazją dla wszystkich, aby włączyć się w coroczne duchowe przygotowania obchodów patronalnego święta Seminarium.

Następnego dnia tj. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny odprawiona została uroczysta Msza święta, której tak jak w poprzednich latach przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej F. Dziuba – biskup łowicki. Podczas Eucharystii obecni byli przełożeni i moderatorzy Seminarium, wykładowcy, pracownicy świeccy, a także rodzice alumnów. Następnie wszyscy obecni zgromadzili się w refektarzu, gdzie spożyli uroczysty obiad.

Podobne