235. Grudniowy dzień skupienia

6 GRUDNIA 2011
admin

Ojciec Alan mówił, że prawdziwe życie duchowe i podążanie za Duchem Świętym jest możliwe przy jednoczesnym zawierzeniu Maryi, która była poddana działaniu Ducha Świętego i została dana wszystkim ludziom jako Matka.

Po południu odbyło się przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Alumni zgromadzeni przed Najświętszym Sakramentem mieli czas na spojrzenie na swoje życie przez pryzmat Ewangelii, aby następnie stanąć w prawdzie przed Panem i przygotować swoje serce do czwartkowej Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Patronki Seminarium.

Na koniec dnia skupienia odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ojciec Alan. Podczas całego dnia skupienia alumnom towarzyszyło silentium sacrum, które miało pomóc w głębszym przeżyciu tego czasu.

Podobne