233. Uroczystość patronki diecezji łowickiej

12 LISTOPADA 2011
admin

Cała uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w. Świętego Ducha w Łowiczu, skąd wyruszyła procesja z relikwiami dziewicy i męczennicy. W obchodach uczestniczyli biskupi: Jego Ekscelencja Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki, Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy oraz Alojzy Orszulik, biskup senior, a także kanonicy, kapłani, klerycy, siostry zakonne i lud wierny z całej diecezji łowickiej. W procesji szły także poczty sztandarowe. Relikwiarz był niesiony przez przedstawicieli różnych stanów, grup czy ruchów. Na placu przed Katedrą Jego Ekscelencja Andrzej Franciszek Dziuba, pobłogosławił relikwiami św. Wiktorii wszystkich zebranych.
Procesja zakończyła się Eucharystią w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył Prymas Senior. Wygłosił On również Słowo, w którym pokazywał ogromne znaczenie krzyża w dzisiejszym świecie.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy wierni, umocnieni Ciałem Pańskim i przykładem św. Wiktorii, powrócili do swoich domów, aby w codzienności swojego życia świadczyć o Chrystusie.

Podobne