225. Wieczór poetycki poświęcony pamięci i dziełu księdza Janusza Stanisława Pasierba

12 PAźDZIERNIKA 2011
admin

Wieczór poetycki rozpoczął się od słowa wstępnego wygłoszonego przez rektora Seminarium ks. dr Sławomira Wasilewskiego. Mówiąc o poezji i kapłaństwie oraz o poezji w kapłaństwie wprowadził on przybyłych w ten wyjątkowy wieczór, witając w sposób szczególny obecną na sali panią redaktor Marię Wilczek – prezes Fundacji im. Księdza Janusza St. Pasierba. Pani prezes, pamiętająca ks. Pasierba i znająca doskonale jego poetyckie dokonania, przybliżyła nam życie, postać i twórczość tego wybitnego kapłana, duszpasterza, uczonego, i poety.

Po wystąpieniu pani Wilczek nadszedł czas na przedstawienie programu poetyckiego, który przygotowali sami alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Młodzi artyści, spacerując alejkami stworzonego przez nich samych parku, recytowali a nawet śpiewali poezję księdza Janusza St. Pasierba. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie muzycznym. Księżyc w pełni świecący na seminaryjnym nieboskłonie, światło parkowej latarni i harmonijna gra różnokolorowych świateł nadały występowi niesamowitą, wzruszającą atmosferę.

Na koniec spotkania z poezją ks. Janusza St. Pasierba głos zabrał ks. bp. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – ordynariusz diecezji łowickiej, który odniósł się do tytułu poetyckiego wydarzenia „Jed(y)na nić miłość” i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Wśród gości przybyłych na poetyckie przedstawienie nie zabrakło pozostałych biskupów diecezji łowickiej – księdza bp. Alojzego Orszulika oraz księdza bp. Józefa Zawitkowskiego – znanego wielu z poetyckiego pseudonimu „ks. Tymoteusz”. Na wieczór poetycki przybyły również siostry zakonne, kapłani i świeccy. Nie zabrakło także osób z rodzin artystów, czyli kleryków, oraz innych gości, dla których świat sztuki i poezji nie był i nie jest obojętny.

Podobne