220. Zakończenie roku akademickiego 2010/2011

23 CZERWCA 2011
admin

O godzinie 9.00 w kaplicy seminaryjnej uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Homilię wygłosił jeden z profesorów WSD w Łowiczu, ks. dr Mariusz Szmajdziński.

Po Mszy Świętej przeszliśmy do auli, gdzie ksiądz rektor Sławomir Wasilewski przypomniał ważniejsze wydarzenia minionych miesięcy i podkreślił, że dobro, jakie było naszym udziałem, miało swój początek w Bogu, który będąc źródłem mądrości jest także źródłem wszelkiego dobra.

Odchodzący po 13 latach posługi w Seminarium ksiądz wicerektor Dariusz Kuźmiński po raz ostatni podsumował wyniki naszej pracy intelektualnej i podał średnie ocen po egzaminach sesji zimowej i letniej. Okazało się, że nie było w tym ani jednej oceny niedostatecznej.

Ważnym momentem uroczystości było dla tegorocznych studentów VI roku oraz neoprezbiterów wręczenie im przez księdza biskupa ordynariusza dyplomów magisterskich.

W słowie skierowanym do nas na koniec uroczystości ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba wspomniał czasy, gdy sam był klerykiem pełniącym przez wiele lat urząd bibliotekarza. Ksiądz biskup pogratulował nam ukończenia kolejnego roku studiów i życzył dobrze przeżytych wakacji kładąc nacisk na znaczenie naszego osobistego świadectwa dawanego w świecie. Poprosił też, byśmy poprzez nasze słowa, czyny i modlitwę byli ciągle wrażliwi na sprawę powołań do kapłaństwa w naszej diecezji.

Od Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jesteśmy na przerwie wakacyjnej, w większości czasu poza Seminarium.

W naszej modlitwie w czasie wakacji pamiętajmy o sobie nawzajem, a w sposób szczególny o tych, których Bóg powołuje i zaprasza do przyjścia na I rok studiów w naszym łowickim seminarium.

kleryk Łukasz Gawrzydek

Podobne