22. Odwiedzanie Łowiczan

9 GRUDNIA 2006
admin

Dziś roznosiliśmy opłatki na stół wigilijny wiernym parafii katedralnej w Łowiczu. Niektórzy z nas chodzili w centrum inni na obrzeżach naszego miasta. Każdy z nas było miło przyjęty, przez czekających na nas mieszkańców Łowicza. Bóg zapłać wszystkim, którzy wsparli nasze seminarium.

Podobne