212. VII Sympozjum Naukowe

22 MAJA 2011
admin

Tegorocznym tematem wiodącym Sympozjum były zagadnienia dotyczące katechezy i wychowania na progu XXI wieku. Wydaje się, że wybór tematu okazał się trafny, skoro aula naszego Seminarium w ten dzień wypełniła się po brzegi. Na Sympozjum przybyli oprócz biskupa ordynariusza także: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Alojzy Orszulik. Licznie też reprezentowana była rzesza katechetów, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz młodzieży.

Przybyłych gości powitał ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor WSD w Łowiczu. Prowadzącym całe spotkanie był natomiast ks. dr Wojciech Osial, wykładowca katechetyki w WSD w Łowiczu oraz pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Łowickiej.

W gronie prelegentów zasiedli znakomici znawcy tematu. Jako pierwszy swój referat wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jego refleksja była poświęcona pokoleniu JP II: temu co pojęcie to oznacza, kogo dotyczy i jakie ma ideały. Całość wykładu poparta była wieloma wynikami własnych badań i ankiet przeprowadzonych przez księdza profesora z zakresu socjologii religii.

Drugiego przedłożenia dokonał znany z wielu fachowych publikacji książkowych nie tylko z tematu katechetyki – ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś. Reprezentował on środowisko krakowskie jako wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Dokonał ciekawej analizy nauczania religii w szkole, wyodrębniając istotne elementy, pozwalające zobaczyć, jakie jest źródło problemów w procesie nauczania, zarówno w odniesieniu do uczniów jak i nauczycieli. Zaprezentował przy tym argumenty przemawiające za pozostawieniem nauki religii w szkole.

Na Sympozjum nie zabrakło również współtwórcy I Dyrektorium Katechetycznego w Polsce – ks. prof. dra hab. Romana Murawskiego SDB z UKSW w Warszawie. Przybliżył on wszystkim zebranym istotne założenia tego Dyrektorium oraz pokrótce omówił jego historię i kulisy powstania.

Zwieńczeniem wykładów było wystąpienie ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego z UKSW w Warszawie, na temat idei wychowawczych w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykład ten wpisał się w 30 rocznicy śmierci Prymasa.

Warto podkreślić fakt, że wszystkie referaty znalazły odzwierciedlenie w późniejszych dyskusjach, w których zebrani na auli nie tylko zadawali liczne pytania, ale także wielu słuchaczy dzieliło się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z pola nauczania i wychowania.

Nasze Seminarium – przy widocznym i pełnym zaangażowania udziale kleryków – postarało się również o strawę obiednią oraz filiżankę kawy dla wszystkich uczestników Sympozjum, by nie zabrakło im sił fizycznych na sympozjalnej drodze wysiłku intelektualnego.

Pozostaje mieć nadzieję że VII Sympozjum Naukowe, przechodząc do historii naszego Seminarium, pozwoliło pogłębić naszą wiedzę i ubogacić w kolejne doświadczenia przybyłych tak licznie słuchaczy.

kleryk Piotr Jarota

Podobne