200. Kwietniowy dzień skupienia

15 KWIETNIA 2011
admin

Ks. Grzegorz wspominając lata, gdy sam był w Seminarium, dzielił się z nami swoimi przeżyciami i własnym doświadczeniem. Szczególną uwagę zwrócił nam na kształtowanie czasu. Pozostawił nam też wiele pytań, z zachętą, byśmy sobie na nie uczciwie sami odpowiedzieli. Oto niektóre z nich:

Komu służę?
Co stało się z moją pierwotną gorliwością?
Czy jest we mnie chęć zajęcia ostatniego miejsca?
Czy modlę się czy tylko odmawiam modlitwy?
Czy żyję Słowem Boga?
Czy czuję się wybrany przez Jezusa?
Czy cieszę się, że już teraz mogę iść za Jezusem?
Czy jestem zadowolony z życia z Jezusem?

Diakon Łukasz poprowadził nas stacjami Drogi Krzyżowej Jezusa, której przejście stało się dla nas formą rachunku sumienia.

kleryk Łukasz Gawrzydek

Podobne