20. rocznica śmierci ks. prał. Jana Świtkowskiego

1 LUTEGO 2016
admin

– Na tablicy pamiątkowej przy nazwisku śp. księdza prałata napisane jest: „Ja jestem dobrym pasterzem…”. I rzeczywiście taki był. Księża z dekanatu lubili przyjeżdżać na plebanię do księdza Jana. Prałat był bardzo gościnny. Nikt z plebanii nie wyszedł głodny. Troszczył się bardzo o swoich parafian. Mówili o nim brat łata. Do każdego zagadał, uśmiechnął się. Okazywał zainteresowanie – mówił ks. Szkóp, który pobłogosławił tablicę.

Mszę św. koncelebrowali dziekan senior ks. Stanisław Pisarek i obecny dziekan kutnowski ks. Jerzy Swędrowski, inicjator uczczenia rocznicy śmierci ks. Świtkowskiego. Na początku Eucharystii ks. Swędrowski przypomniał pokrótce drogę kapłańską śp. prałata.

– Ks. Jan Świtkowski w latach 70. ub. wieku napisał w kronice parafialnej m.in. takie słowa: „Tam się życie ludzkie nigdy nie starzeje. Ono jest zawsze takie same. Płynie czas, lecą lata, nowi ludzie się rodzą, starzy umierają. To się koncentruje w kościele przy utajonym Najświętszym Sakramencie w Tabernakulum”. Ks. prałat przybył do Kutna jako kapłan 50-letni. I wszyscy go pamiętają jako człowieka, który już był doświadczony mądrością swojej kapłańskiej drogi – mówił ks. Swędrowski.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości łowickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Gościa.

Podobne