2. „Ucz się synu, ucz”

2 PAźDZIERNIKA 2006
admin

Tego dnia rozpoczęły się wykłady, jak zawsze ciekawe. Dla roku pierwszego były to pierwsze godziny filozofii i historii Kościoła. W tym roku także jest kilku nowych profesorów. Na początku zmagań intelektualnych życzymy sobie i księżom profesorom światła Duch Świętego, sił i cierpliwości.

Podobne