199. Dzień Chwały

12 KWIETNIA 2011
admin

10.00

Śpiew – taniec – radość

Pantomima „Jezus zbawia”

Modlitwa uwielbienia

Świadectwa miłości Boga

11.30

LITURGIA NIEDZIELI PALMOWEJ

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby

Doroczny konkurs palm – z nagrodami oczywiście 🙂

Podobne