198. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony…

9 KWIETNIA 2011
admin

Był czas poświęcony na cichą adorację, którego zwieńczeniem było uroczyste nabożeństwo „Gorzkich Żali” połączone z błogosławieństwem tymi szczególnymi relikwiami.

Obecność w naszej seminaryjnej kaplicy tego niemego świadka cierpień Zbawiciela, pomogła nam jeszcze głębiej wejść w tajemnicę męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Ożywieni i umocnieni łaską Bożą płynącą z relikwii Drzewa Życia, prosimy słowami świętego Pawła: Nie daj Boże, byśmy się mieli chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Ga 6, 14).

kleryk Piotr Miazek

Podobne