192. Obłóczyny kleryka Tomasza Gawareckiego

8 MARCA 2011
admin

Tomek pochodzi z głównej parafii Głowna, p. w. św. Jakuba Apostoła. Ponieważ na obecnym trzecim roku jest on sam jeden, dlatego sutannę przyjmował w pojedynkę. Nasza wspólna cieszyła się tym wydarzeniem razem z Tomaszem, z głowieńskim proboszczem – ks. prałatem Stanisławem Banachem, z Siostrami Zakonnymi, z rodziną Tomka, jego przyjaciółmi, znajomymi i pozostałymi zaproszonymi gośćmi.

W kazaniu podczas Eucharystii, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o winnicy, Rektor naszego Seminarium, ks. Sławomir Wasilewski, podkreślił wartość powołania do bycia dobrym dzierżawcą w lokalnej i powszechnej Winnicy Pana. Przypomniał, że sutanna jest nadal ważnym znakiem – znakiem dla innych ludzi; znakiem dla Chrystusa oraz znakiem dla tego, który ją przyjmuje i nosi.

Ks. Rektor mówił też o potrzebie zgody człowieka na wewnętrzne obłóczyny Duchem. Nie sama szata zdobi człowieka. Sama sutanna nie zbawia kleryka czy księdza. Do zbawienia prowadzi odważne świadczenie o Chrystusie stosownym strojem połączone z właściwą, chrześcijańską postawą, gestami, słowami. Pod koniec rozważania ks. Rektor stwierdził, że „nosić sutannę” to mieć świadomość, że „skoro jestem obłóczony” to znaczy, że „od stóp aż do głowy, cały jestem Chrystusowy”.

Na koniec Eucharystii nowo obłóczony bardzo serdecznie podziękował za sutannę, modlitwę i wsparcie. Szczególnie cieszył się z dnia skupienia, który odbył przed obłóczynami z Ojcem Duchownym WSD ks. Zbigniewem Przerwą. Jak sam powiedział „szkoda tylko, że dzień ten był taki krótki”.

kleryk Łukasz Gawrzydek

Podobne