185. Wystarczy Słowo Boże + otwartość ludzkiego serca i… wszystko gra!

24 STYCZNIA 2011
admin

W kazaniu ojciec Piotr bardzo mocno zwrócił naszą uwagę na znaczenie codziennej lektury Pisma Świętego. By jeszcze lepiej nam to uzmysłowić, posłużył się w czasie kazania kamertonem. Kilkakrotnie usłyszeliśmy z ambonki kamertonowy dźwięk o częstotliwości 440Hz, czyli dźwięk A.

To właśnie dzięki temu prostemu urządzeniu cała orkiestra może nastroić swe instrumenty. Niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy, kamerton zawsze poda nam prawdziwy dźwięk i uchroni nas przed fałszowaniem.

Podobnie jest ze Słowem Bożym. Dzięki Słowu Boga możemy poznać, czy nasze serce jest w harmonii z Bożą wolą. Jeśli tak, to chwała Panu! Jeśli zaś jest przeciwnie, to jeszcze nie wszystko stracone… Czytając Pismo Święte możemy nasze serce, nasz umysł i całe nasze życie na nowo zharmonizować, przywrócić do dobrego stanu, sprawić, by wydawały dźwięk szczery, piękny i niczym niezmącony.

kleryk Łukasz Gawrzydek

Podobne