178. Święty Andrzej, Apostoł

8 GRUDNIA 2010
admin

W dniu wspomnienia św. Andrzeja Apostoła, 30 listopada, swoje imieniny obchodził Pasterz naszej diecezji, Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar posługiwania Księdza Biskupa w naszym łowickim Kościele. Naszą wdzięczność najpełniej mogliśmy wyrazić wspólną modlitwą w kościele katedralnym w intencji dostojnego Solenizanta. We Mszy świętej uczestniczyli wszyscy, którym osoba Biskupa Łowickiego nie jest obojętna, a byli to między innymi: kapłani, siostry zakonne, władze samorządowe, reprezentanci różnych struktur organizacyjnych naszej diecezji, przedstawiciele szkół, parafii, i wielu diecezjan. Byliśmy także i my – seminarzyści wraz z księżmi przełożonymi.

Oprócz modlitwy, nie brakowało również daru dobrych słów skierowanych jako życzenia do Księdza Biskupa. A oto słowa wypowiedziane przez naszą wspólnotę do Pasterza diecezji:

„Niech Dobry Bóg umacnia Cię, Księże Biskupie, Swoim obfitym błogosławieństwem, abyś był andreios, tzn. odważny, w swoim posługiwaniu. Niech Twoje życie będzie nieustannym głoszeniem Ewangelii nie tylko słowem, ale również heroicznym czynem i przykładem. I niech w Twoim sercu, Księże Biskupie, zawsze gości nadzieja, która otwiera horyzonty lepszego jutra!”

kleryk Paweł Olszewski

Podobne