177. Ogólnoświatowy dzień modlitw w obronie życia człowieka

4 GRUDNIA 2010
admin

Wierni na całym świecie zgromadzili się więc w świątyniach, aby pod przewodnictwem swoich pasterzy modlić się w tej intencji. Tak było również w Łowiczu. W łowickiej bazylice katedralnej uroczystej Mszy Świętej, w której uczestniczyli moderatorzy i alumni naszego Seminarium, przewodniczył biskup Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. W wygłoszonej homilii zaznaczył on, iż szczególnym przejawem złego traktowania życia ludzkiego jest: aborcja, eutanazja oraz metoda sztucznego poczęcia. Są to charakterystyczne znaki tzw. cywilizacji śmierci, w której człowiek do człowieka odnosi się jako do przedmiotu, a nie podmiotu swoich działań. Ksiądz biskup wskazał przykład Najświętszej Maryi Panny, która swoją postawą dawała świadectwo miłości i troski o istnienie ludzkie.

Podobne