17 lat Diecezji Łowickiej

25 MARCA 2009
admin
Z okazji 17 rocznicy powstania Diecezji Łowickiej, Biskup Ordynariusz Andrzej F. Dziuba odprawi w katedrze Mszę Świętą koncelebrowaną wspólnie z Bp. Seniorem Alojzym Orszulikiem oraz Bp. Pomocniczym Józefem Zawitkowskim. Początek o godzinie 18.00.

Bullą „Totus Tuus Poloniae populus” z dnia 25 marca 1992 roku papież
Jan Paweł II ustanowił nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce.
Zostały utworzone nowe diecezje, m.in. Diecezja Łowicka.

Pierwszym Biskupem Łowickim został Alojzy Orszulik SAC, a jego biskupem pomocniczym został Józef Zawitkowski.

Obecnym Biskupem Łowickim jest od 27 marca 2004 r. ks. prof. dr hab. bp Andrzej F. Dziuba.

Z chwilą ogłoszenia dekretu „Totus Tuus Poloniae populus” pierwszy
Biskup Łowicki zaczął organizować życie nowej diecezji. Erygował:
Wyższe Seminarium Duchowne p. w. N M P Niepokalanej, Caritas, Kolegium
Teologiczne Diecezji Łowickiej, Radio Victoria, Dom Kapłana Seniora,
Sąd Biskupi.

Najważniejszym wydarzeniem w życiu młodej diecezji była VII
pielgrzymka papieża Jan Pawła II do Ojczyzny i do Łowicza. Papież 14
czerwca 1999 roku nawiedził katedrę i „sua voce” nadał jej tytuł
Bazyliki Mniejszej i dla zgromadzonej kilkusettysięcznej rzeszy
wiernych celebrował na Błoniach Łowickich Mszę Świętą. W pierwszą
rocznicę tej pielgrzymki staraniem Biskupa stanął na rynku łowickim
monumentalny pomnik Jana Pawła II.

Podobne