166. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 <br>„Deus fons sapientiae” – Bóg źródłem mądrości.

11 PAźDZIERNIKA 2010
admin

Ks. Piotr mówił o roli teologów w dzisiejszym świecie. Kim jest dziś teolog i do kogo jest posłany? Prawdziwy teolog to człowiek zafascynowany Bogiem, który swym optymizmem i entuzjazmem głosi Chrystusa dzisiejszemu światu. Ważne również jest, by nie omijać w tym głoszeniu nikogo; przede wszystkim zaś ludzi, którzy wydają się być daleko od Boga. Nawiązał również do św. Faustyny Kowalskiej, która mówiła o sobie: „…mocuje się niejako moja maleńkość z tym Mocarzem nieśmiertelnym”. Patrząc na jej postać widzimy, że niekonieczne są tytuły naukowe by być teologiem.

 

Po Mszy Świętej przeszliśmy do auli, by uroczystym śpiewem Bogurodzicy rozpocząć drugą część inauguracji. Następnie Rektor Seminarium ks. dr Sławomir Wasilewski powitał wszystkich gości, w tym również biskupa seniora Alojzego Orszulika, który z powodu choroby nie mógł przyjechać. Następnie ks. Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne. Przypomniał w nim postać pewnego kleryka, który szesnaście lat temu, na otwarcie seminarium, zabrał głos na auli jako senior. Chyba każdy domyślił się, że owym klerykiem był sam ks. Rektor, który wskazał, że to Bóg jest źródłem mądrości w Seminarium.

 

Następnie przedstawiciel Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, przyjął uroczyste ślubowanie kleryków z roku pierwszego i wręczył im studenckie indeksy. W krótkim przemówieniu ks. profesor zaznaczył, że mamy dziś często do czynienia z człowiekiem „homo informaticus”, a zadaniem Seminarium jest przeformować go w „homo Dei”.

 

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny ks. dra hab. Józefa Naumowicza, profesora PWTW i UKSW, na temat: „Obchodzić święta czy świętować? Z heortologii Ojców Kościoła”. Prelegent zauważył podstawową różnicę w świętowaniu u pogan i u chrześcijan. Poganie bowiem także obchodzili liczne święta. Świętowanie chrześcijańskie jest bardziej wewnętrzne, a pogańskie zewnętrzne. W świętowaniu pogańskim liczyła się przede wszystkim pompa, w chrześcijaństwie natomiast najistotniejsza jest relacja człowieka z Bogiem. Prelegent wyjaśnił również obszernie genezę obchodzenia święta Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia. Powszechnie bowiem funkcjonuje błędna teoria mówiąca o święcie rzymskim, które przypadało w tym dniu. Przytoczył również ciekawą anegdotę z życia św. Antoniego Pustelnika (o napinaniu łuku). Chrześcijanie mają zawsze święto. Człowiek mądry, to jest człowiek zawsze szczęśliwy, który ma zawsze pokój w sobie. Doskonały chrześcijanin w każdym momencie wielbi Boga myślami, uczynkami i modlitwami.

Po wykładzie, głos zabrał ks. biskup ordynariusz. Nawiązał w nim do przemówienia ks. Rektora mówiąc, że Bóg jest źródłem i szczytem mądrości, a prawdziwa mądrość człowieka polega na upodobnieniu się do Boga w tym, co jest świętością. Na zakończenie wszyscy odśpiewali radośnie „Gaudeamus igitur”.

Trzecim punktem inauguracji był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie i zechcieli przybyć na inaugurację. W ten sposób, drodzy Goście, wyraziliście nie tylko słowami, ale Waszą postawą, że Seminarium jest dla Was ważne. A naszymi gośćmi byli:

EKSCELENCJE

Ksiądz biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek DZIUBA
Ordynariusz diecezji łowickiej

Ksiądz biskup mgr Józef ZAWITKOWSKI
Biskup pomocniczy diecezji łowickiej

Ksiądz biskup mgr lic. Alojzy ORSZULIK
Biskup senior – pierwszy biskup łowicki

PRZEDSTAWICIELE PWTW

Ks. prof. dr hab. Stanisław WARZESZAK
profesor PWTW, dyrektor Studiów Niestacjonarnych

Ks. infułat dr hab. Stanisław KUR
profesor PWTW – dla wielu z nas rektor WMSD w Warszawie

Ks. dr hab. Józef NAUMOWICZ
profesor PWTW i UKSW – prelegent wykładu inauguracyjnego

MAGNIFICENCJE, REKTORZY SEMINARIÓW

Jego Magnificencja ks. dr Wojciech BARTKOWICZ
rektor WMSD w Warszawie

Jego Magnificencja ks. dr Piotr KLIMEK
rektor WSD diecezji warszawsko – praskiej

Jego Magnificencja o. Michał BARANOWSKI
rektor WSD oo. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach

Jego Magnificencja Pan prof. dr hab. Wiesław BALCERAK
rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu

REPREZENTANCI SEMINARIÓW

Ks. dr Marcos Andre Nascimento SILVA
prefekt studiów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie

Ks. mgr Grzegorz MARCZUK
prefekt alumnów WSD Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego, czyli księży Pallotynów, w Ołtarzewie

ks. dr Ryszard KOLCZYŃSKI
prefekt WSD w Płocku

Ks. dr Jacek KACPRZAK
prefekt WMSD w Łodzi

PRZEDSTAWICIELE KURII DIECEZJALNEJ ŁOWICKIEJ

Ks. prałat mgr Wiesław WRONKA
wikariusz biskupi ds. duszpasterskich i katechetycznych

Ks. prałat dr Stanisław PLICHTA
kanclerz kurii

Ks. kan. mgr lic. Bogumił KARP
ekonom diecezjalny

Ks. mgr Dariusz KROKOCKI
dyrektor Caritas diecezji łowickiej

Ks. mgr Rafał BABICKI
współorganizator XV ŁPPM

PRZEDSTAWICIELE MIASTA, REGIONU I SŁUŻB

Pan Krzysztof Jan KALIŃSKI
burmistrz Łowicza

Pan mgr Andrzej BARYLSKI
wójt gminy Łowicz

Pan podinspektor Andrzej ROKICKI
zastępca komendanta powiatowego Policji w Łowiczu

Pan brygadier Jan GŁADYS
zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży w Łowiczu

PROFESOROWIE I SPOWIEDNICY SEMINARIUM

Ks. mgr lic. Roman BATORSKI

Ks. mgr lic. Grzegorz CIEŚLAK

Ks. dr Adam DOMAŃSKI

Ks. kan. mgr Wiesław FRELEK

Ks. dr Adam KOSTRZEWA

Ks. mgr lic. Piotr KARPIŃSKI

Ks. kan. dr Henryk KRZESZOWSKI

Ks. kan. mgr lic. Robert KWATEK

Ks. mgr lic. Władysław MOCZARSKI

Ks. kan. dr Mirosław NOWOSIELSKI

Ks. dr Wojciech OSIAL

Ks. kan. mgr lic. Jan PIETRZYK

Ks. kan. dr Stanisława PONIATOWSKI

Ks. dr Zbigniew PRZERWA

Ks. mgr lic. Robert SIERPNIAK

Ks. prał. mgr Wiesław SKONIECZNY

Ks. kan. mgr lic. Józef STASZEWSKI

Ks. dr Jerzy SWĘDROWSKI

Ks. dr Mariusz SZMAJDZIŃSKI

Ks. mgr lic. Tomasz TRZCIŃSKI

Ks. dr Hubert WIŚNIEWSKI

Ks. dr Bogdan ZATORSKI

Ks. mgr lic. Tomasz WÓJCIK

KSIĘŻA DZIEKANI

Ks. prał. Mieczysław IWANICKI
dziekan dekanatu Rawa Mazowiecka

Ks. kan. Jan KRYSIK
dziekan dekanatu Głowno

Ks. prał. Stanisław PISAREK
dziekan dekanatu Kutno – św. Wawrzyńca

Ks. Tadeusz PRZYBYLSKI
dziekan dekanatu Mszczonów

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE aktualnych alumnów WSD w Łowiczu

Ks. Józef CHOJNICKI
proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Białyninie

Ks. kan. Kazimierz FIKS
proboszcz parafii św. Małgorzaty w Kiernozi

ks. mgr lic. Grzegorz GOŁĄB
proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach

ks. kan. Henryk GRONKIEWICZ
proboszcz parafii św. Marcina biskupa w Chojnacie

ks. kan. Wiesław KOSIŃSKI
proboszcz parafii św. Stanisława w Godzianowie

Ks. Zbigniew OLTON
proboszcz parafii św. Katarzyny w Witoni

Ks. mgr Jan RAWA
proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach

Ks. mgr Bartłomiej SZOST
proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Rdutowie

Ks. kan. mgr Piotr ŻĄDŁO
proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie

PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW

Pan Marcin WÓJCIK
dyrektor redakcji Gościa Łowickiego

SIOSTRY ZAKONNE

Siostra Weronika DROZD
Siostra Anna SONDAJ
Siostra Rafaela WIECZOREK
ze Stowarzyszenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa

Siostra Anna KOCĘBA
Siostra Dawida Danuta WYSZKOWSKA
ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Matka Teresa ROSSI
Matka Domu Sióstr Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań

Siostra Anna Maria PUDEŁKO
Siostra Alicja ŚWIERCZEK
Siostra Anna JUŹWIAK
Siostra Martyna JAGUSZ
ze Zgromadzenia Sióstr Apostolinek

PRACOWNICY SEMINARIUM

Pani Beata SZPILEWSKA
Pani Małgorzata POLITOWICZ
pracownicy biblioteki WSD w Łowiczu

Pani Aneta CHAŁUPSKA
Pani Teresa PIASTA
Pani Zofia GOLAN
Pani Ewa MAŚLANKA
Pani Janina BOGUSIEWICZ
Pani Maria GAJDA

(kleryk Łukasz)

Podobne