163. Rekolekcje

1 PAźDZIERNIKA 2010
admin

Wczoraj wieczorem uroczystą Mszą Świętą zakończyły się 3-dniowe rekolekcje. Jednak na owoce trzeba będzie poczekać. Nawet dobrze odbyte rekolekcje raczej nie spowodują u nikogo gwałtownej przemiany.

Głównym tematem rekolekcji była modlitwa oparta na metodzie Lectio Divina. Ksiądz rekolekcjonista skupił nas wokół dwóch fragmentów: Łk 11 27-28 i J 4 1-42.

W pierwszym krótkim fragmencie podziwialiśmy ogromną miłość kobiety krzyczącej z tłumu. Miłość ta niejako przechodziła w zazdrość wobec Maryi. Krzyknęła z bólu ponieważ nigdy nie będzie tak szczęśliwa jak Ona. Jezus zgadza się z ową kobietą. Mówi jednak, że szczęśliwy jest każdy, kto słucha słowa Bożego i przestrzega go.

Drugi fragment, o wiele szerszy, ukazuje przemianę Samarytanki. Ponieważ zamieszkała bez małżeństwa z mężczyzną bała się ukamienowania. Wyszła więc po wodę w samo południe, wtedy gdy mogła liczyć, że nikogo nie spotka. Tymczasem czeka na nią Jezus i wbrew żydowskiemu zwyczajowi (Żydzi w miejscach publicznych nie rozmawiali z kobietami) prosi ją, by dała mu pić. Lecz tak naprawdę nie chce wody, lecz chce ją uzdrowić. Kobieta wchodzi w rozmowę. Chociaż nie chce podzielić się z Jezusem swym problemem doznaje uzdrowienia. Zostawia dzban. Już nie boi się ludzi. Obwieszcza im, że spotkała Mesjasza. A co bardziej zaskakujące, ludzi jej wierzą i wychodzą do Jezusa.

Te wydarzenia biblijne są piękną przestrzenią w której Duch Święty może na nas działać. Ukazują nam miłość Boga, która nie jest przez nas kochana. Ponadto uzdalniają nasze serce do odpowiedzi na nią.

Ks. Marek modlitwę porównał do lotu ptaka. Ptak potrzebuje dwóch skrzydeł, mocnego serca i powietrza. W modlitwie odpowiada im wiara, nadzieja, miłość i cisza.

W czasie rekolekcji mieliśmy dużo czasu dla Jezusa. Spotkaliśmy Go również w skaramencie pojednania. Chociaż rekolekcje dobiegły już końca, ks. Marek zostawił nam kilka cennych rad.

Mieć czas TYLKO dla Jezusa codziennie przez 15 minut, raz w tygodniu przez 1h, raz w miesiącu przez 1 dzień i raz w roku przez 1 tydzień lub conajmniej kilka dni. Słowo TYLKO jest tu bardzo istotne. Dodatkowo ksiądz Marek zaproponował codzienną modlitwę litanią do Serca Jezusa.

W ten sposób „otrzymaliśmy” sześć stągwi kamiennych, które mogliśmy i dalej możemy napełniać aż po brzegi.

1) Rekolekcje.
2) Codzienna modlitwa rozeznawania miłości.
3) Spowiedź „do Jezusa”.
4) Modlitwa Pismem Świętym.
5) Cisza.
6) Pomyśl sam co jest Twoją szóstą stągwią.

Jeszcze raz z serca dziękujemy ks. Markowi Pieńkowskiemu za rekolekcje. Pozdrawiamy również całą Archidiecezję Przemyską.

Podobne