140. Czuwanie przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia N.M.P

7 GRUDNIA 2009
admin

Od wczesnego chrześcijaństwa kult matki Bożej wyrażał się nie tylko w liturgii, ale i w poezji. Kolebka tej twórczości było przede wszystkim Bizancjum. Natomiast jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy Akathistos. Samo to w znaczeniu szerszym oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, odmawianych lub śpiewanych na stojąco.

Autorstwo Akatystu przypisuje się, żyjącemu w VI w. Romanowi Melodosowi. Utwór składa się z 24 strof zbudowanych akrostychicznie tzn. zaczynających się od kolejnych liter greckiego alfabetu.

Stało się już tradycją, że w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Księdza Rektora trwamy na modlitewnym czuwaniu przy naszej Patronce, oddając Jej cześć. Dlatego tego wieczoru będziemy uczestniczyć na stojąco w akatyście, który pod dyrygencką ks. Rafała Banasiaka wykona nasza schola seminaryjna.

Podobne