14. „Orate fratres” w Katedrze

13 LISTOPADA 2006
admin

Homilię wygłosił kanonik kapituły łowickiej, profesor naszego seminarium, ks. dr Stanisław Poniatowski. Homileta choć nie dużego wzrostu, to „wielki” duchem, podkreślał wartość kapłaństwa i wzywał nas do jak najlepszego przygotowania się do pracy i życia kapłana. Niech Bóg wynagrodzi ks. profesorowi za głoszone Słowo i za podzielenie się swoim doświadczeniem.
Potrzeba nam nauczycieli takich, którzy są świadkami.

Podobne