135. Zaproszenie na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2009-2010

9 PAźDZIERNIKA 2009
admin

Program Uroczystości:

15.00 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej, przewodniczy: Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba –
Biskup Łowicki

16.00 Inauguracja Roku Akademickiego 2009-2010 w auli WSD w Łowiczu

Powitanie przybyłych gości i słowo wstępne Ks. Rektora
Immatrykulacja I roku
Wykład inauguracyjny pt.: Symboliczna interpretacja Biblii; od starożytnej alegorystyki do współczesnej akomodacji, wygłosi
Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Bardski

Słowo Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziuby
Kolacja w refektarzu seminaryjnym

Podobne