132. Wakacje

3 SIERPNIA 2009
admin

Czas wakacji jednak nie jest tylko czasem odpoczynku. Każdy z nas musi odbyć wtedy dwutygodniowy dyżur w seminarium oraz przez miesiąc czasu pozostaje do dyspozycji swojego proboszcza.

Jednak to nie jest wszystko. Część kleryków w tym czasie udaje się na różne wyjazdy z młodzieżą. Inni idą na pielgrzymkę na Jasną Górę. Klerycy, którzy skończyli trzeci rok wyjeżdżają na kolonie, które organizuje Caritas naszej diecezji. Po czwartym roku, we wrześniu, udajemy się na miesięczne praktyki katechetyczne na jedną z parafii naszej diecezji, którą wyznaczają przełożeni.

Jak widać czas wakacji nie jest tylko czasem odpoczynku, ale także czasem pracy. Najważniejsza jest jednak praca nad samym sobą bo od Pana Boga nie ma nigdy wakacji.

Wszystkim wypoczywającym wspólnota seminaryjna życzy udanych wakacji. Niech Pan Bóg wam błogosławi.

Podobne