125. Dzień skupienia

23 KWIETNIA 2009
admin

Głównym tematem omawianym przez rekolekcjonistę było powołanie świętego Pawła Apostoła. Rekolekcjonista wyróżnił trzy etapy, które mogą się odnosić do każdego z nas. Są to: spotkanie, poznanie i upodobnienie się. Apostoł, który jest posłanym musi się najpierw spotkać z tym, który go posyła. Później musi Go poznać i w końcu upodobnić się do niego. W życiu kapłańskim mamy wzywać ludzi, aby upodabniali się do Chrystusa, ale aby czynić to prawdziwie my sami najpierw musimy upodobnić się do Chrystusa.

Po południu całą wspólnotą wyjechaliśmy do parafii w Górze Świętej Małgorzaty. Tam ksiądz proboszcz przedstawił nam historię kościoła i przygotował słodki poczęstunek. Następnie udaliśmy się pieszo do parafii w Tumie, w której znajduje się jedna z czterech świątyń odpustowych na rok Świętego Pawła. Tam miejscowy proboszcz przedstawił nam historię miejsca i świątyni, w której na zakończenie dnia skupienia uczestniczyliśmy w Eucharystii.

Podobne