117. Niedziela Seminaryjna

4 GRUDNIA 2008
admin

Wiele osób dowiaduje się, że życie w seminarium to nie tylko modlitwa, ale także nauka i praca. Wielu z kleryków mogło podzielić się świadectwem swojego życia, jak to się stało, że wybrali drogę życia w kapłaństwie. Przy okazji tych wyjazdów zbieraliśmy ofiary na utrzymanie seminarium.

Nasze spotkania to nie tylko wystąpienia na ambonie lecz również bezpośrednie rozmowy z ludźmi. W czasie tych rozmów, które są dla nas bardzo przyjemne i budujące, niejednokrotnie słyszymy wiele życzliwych słów i zapewnienia o modlitwie.

Wszystkim naszym dobrodziejom też obiecujemy modlitwę i w każdy poniedziałek w ich intencji sprawujemy mszę świętą w języku łacińskim

Podobne