11 XI 2022 – Dyspensa od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku

27 PAźDZIERNIKA 2022
E. K.

Biskup Łowicki udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r., w Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji Łowickiej, wiernym prze­by­­wającym na jej terenie.

Wierni korzystający z niniejszej dyspensy mają obowiązek podjąć inną formę zadośćuczynienia: np. modlitwę w intencjach Ojca Świętego, modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, jałmużnę czy inne uczynki pobożności i miłości.

Bp Wojciech Osial
Wikariusz Generalny

Podobne