108. Herbatka i pączek z Parafianami

18 MAJA 2008
admin

Dla umocnienia więzów rodziny parafialnej klerycy wraz z przełożonymi zorganizowali symboliczny poczęstunek. Nasi parafianie podczas tego spotkania integracyjnego najczęściej pytali nas o życie i o formację, którą alumni muszą przejść, aby osiągnąć cel jakim jest otrzymanie święceń kapłańskich.

Takie wyjście do ludzi jest bardzo ważne w prawidłowym przebiegu formacji seminaryjnej. To pozwala nam alumnom poznać jakie są oczekiwania dzisiejszego człowieka od księdza, a także wierni mogą się nieco bliżej przyjrzeć jak kształtują się młodzi ludzie, którzy za kilka lat będą posługiwać wśród nich.

Podobne