107. Ostatni dzień skupienia

16 MAJA 2008
admin

Ksiądz Wojciech jako główny temat mów obrał sobie kapłaństwo służebne. Podkreślił, iż na samym szczycie w hierarchii autorytetu ma zawsze stać Jezus Chrystus. To On jest naszym Proboszczem, Nauczycielem, Rektorem, Ojcem Duchownym etc. Mówiąc o pokorze przedstawił nam ?teologię osła jerozolimskiego? (a to w związku ze zwierzętami, które Ksiądz rekolekcjonista trzyma przy swojej parafii). Przypomniał tym samym uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Mądry osioł to ten, który nosi Chrystusa uznając, iż wszelkie płaszcze rzucane przed nim należą do Boga, głupi osioł to ten, który całą chwałę chce zatrzymać dla siebie.

Po nabożeństwie pokutnym, podczas, którego była możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania, udaliśmy się poza teren naszego seminarium na ostatnią już konferencję. Ksiądz Wojciech sprawił nam tym samym wielką niespodziankę, nigdy wcześniej podczas dni skupienia nie wychodziliśmy poza teren naszych ?koszar?. Ostatnia rekolekcja odbyła się w pobliskich Małrzycach, w których znajduje się muzeum łowickie. Tam mogliśmy usłyszeć słowa otuchy w podążaniu za Jezusem!
W Małrzycach odbył się także mały koncert, w którym uczestnikami, organizatorami i słuchaczami byli sami alumni. Występy artystów przyniosły mnóstwo radości i siły na drogę powrotna do seminarium.

Po wyczerpującym, ale jakże przyjemnym marszu powróciliśmy do naszego kleryckiego domu na Uroczystą Mszę Świętą, która uwieńczyła ten niezwykły dzień skupienia.

Podobne