103. Niedzielna wyprawa.

20 KWIETNIA 2008
admin

O godzinie 11.00 przy Katedrze Wojska Polskiego w swojej rezydencji uczestników wyjazdu przyjął Biskup Polowy Tadeusz Płoski. Podczas spotkania przybliżył im strukturę Ordynariatu Polowego i poszerzył wiedzę na temat działalności duszpasterstwa wojska, policji i celników w Polsce.
Tego dnia klerycy odbyli także wizytę w Praskim Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie; wymienili doświadczenia z tamtejszymi alumnami dotyczące formacji intelektualnej i duchowej, której się podjęli wstępując do swoich diecezjalnych Seminariów.
Kolejnym miejscem odwiedzin był Dom Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Choszczówce, gdzie często przyjeżdżał Prymas Stefan Wyszyński.
Uwieńczeniem niedzielnego wyjazdu była Msza święta w parafii p.w. Błogosławionego Władysława z Gielniowa na Ursynowie, podczas której łowiccy alumni czynnie włączyli się w jej przebieg, a po niej ksiądz Proboszcz z wielką serdecznością zaprosił ich na obfitą kolację.

Organizatorowi wyjazdu klerycy IV i V roku, za poświęcony czas serdecznie dziękują.

Podobne