102. IV Diecezjalne Czuwanie Modlitewne w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

12 KWIETNIA 2008
admin

Nabożeństwo rozpoczęło się punktualnie o godzinie 19. od fragmentu Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na 45 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Po odczytaniu Ewangelii mówiącej o potrzebie nieustannego proszenia Boga o nowych robotników na żniwo Pańskie, całe zgromadzenie przystąpiło do przeżywania specjalnego programu ? refleksji przygotowanego przez Siostry Apostolinki.

Program ten składał się z czterech części. Pierwsza ? ?Żniwo wielkie ? robotników mało? ? była krótką charakterystyką i przedstawieniem problemu małej ilości powołanych do służby Bożej. Kolejną częścią była ? Adoracja Najświętszego Sakramentu ? to właśnie przed Jezusem ukrytym w białej Hostii młodzież kutnowskiej parafii przedstawiła potrzeby całego świata. Młodzi ludzie w uroczystej procesji przynosili przed Oblicze Jezusa Eucharystycznego świece symbolizujące wszystkie kontynenty, a także donice z kłosami symbolizującymi żniwo wszystkich krajów świata. W trzeciej części czuwania ? ?Proście Pana żniwa? ? swoją refleksją na temat zagadnienia powołania podzielił się ksiądz Sławomir Wasilewski ? wykładowca łowickiego seminarium. Mówił, że powołanie jest wielkim darem od Boga; jest zaproszeniem do współpracy z Jezusem, który również jest Żniwiarzem, ale jest Tym Pierwszym, z którego powinniśmy czerpać wzór. W ostatniej części ? ?Aby posłał robotników na żniwo Swoje? ? każdy z uczestników podchodząc do ołtarza otrzymywał kłosek z nazwą państwa. Biorąc ten kłos deklarowało się swoją modlitwę o powołania do służby Bożej z danego kraju.

Na zakończenie czuwania głos zabrał biskup ordynariusz Andrzej Franciszek Dziuba, który podziękował wszystkim za liczną obecność i gorącą modlitwę w intencji powołań. Skierował także zaproszenie na następne czuwanie modlitewne w intencji powołań, które odbędzie się w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Całe spotkanie w Kutnie przeplatały słowa z Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI wraz ze śpiewem młodzieżowej scholii parafii Świętego Wawrzyńca.

Po części modlitewnej ksiądz prałat Stanisław Pisarek ? proboszcz parafii zaprosił wszystkich uczestników na posiłek, aby każdy pełen sił duchowych i fizycznych mógł cało i bezpiecznie powrócić do swojego domu.

Podobne