10. rocznica objęcia przez ks. Piotra Żądłę parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

19 MAJA 2013
admin

W specjalnym liście okolicznościowym napisali m.in., że od dekady z dumą patrzą, jak świątynia pięknieje, a wierni coraz mocniej angażują się w życie parafii.

„Dzięki staraniom ks. kanonika, w ostatnich 10 latach przebudowano bryłę świątyni, w bocznej nawie umieszczono nowe witraże, przed kościołem stanął pomnik dwóch wybitnych Polaków – papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ale zmienia się nie tylko otoczenie świątyni. Parafia św. Wawrzyńca to aktywnie działające zespoły dziecięce i młodzieżowe, pielgrzymki integrujące duchową wspólnotę, Sochaczewski Klub Filmowy, stołówka im. Matki Teresy z Kalkuty, otwarta dla wszystkich środowisk Ostoja św. Dominika. Dzieł jest znacznie więcej, a dzięki temu życie parafii staje się bogatsze o nowe wartości duchowe i artystyczne. Ksiądz proboszcz myśli globalnie, a działa lokalnie – z pożytkiem dla wiernych, przyjaciół, sąsiadów, najbliższego środowiska”.

Z okazji jubileuszu życzyli proboszczowi realizacji nawet najśmielszych zamierzeń oraz jeszcze wielu lat w dobrym zdrowiu. Oprócz listu ks. kanonik otrzymał od władz miasta pamiątkową grafikę autorstwa Beaty Szustkiewicz, przedstawiającą bryłę kościoła św. Wawrzyńca wraz z otoczeniem.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Podobne