Z życia diecezji

20 KWIECIEń 2008
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/w_pokojux_gdzie_swoja_ost7-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/w_pokojux_gdzie_swoja_ost7-555x360.jpg

103. Niedzielna wyprawa.

O godzinie 11.00 przy Katedrze Wojska Polskiego w swojej rezydencji uczestników wyjazdu przyjął Biskup Polowy Tadeusz Płoski. Podczas spotkania przybliżył im strukturę Ordynariatu Polowego i poszerzył wiedzę na temat działalności duszpasterstwa wojska, policji i celników w Polsce. ...
8 KWIECIEń 2008

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Diecezja Łowicka informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu wybrana została oferta Państwa Anny Michalskiej i ...
7 KWIECIEń 2008

Wystawa w Głuchowie

W konkursie wzięło udział 7 szkół, z których każdy uczeń mógł złożyć jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. Celem konkursu było min. kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar Jego pontyfikatu, a także zachęta do kształtowania własnego życia według Jego nauczania i wskazań. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród miało miejsce podczas apelu, ...
7 KWIECIEń 2008

Koncert papieski w Lubani

Koncert został zorganizowany w minioną niedzielę - 6 kwietnia - w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Lubani. Wzięły w nim udział zespoły wokalno ? muzyczne z terenu powiatu rawskiego. Przed zgromadzoną w kościele publicznością zaprezentowali się: rodzinny zespół "Legato" z Głuchowa, zespół Cymbarka z Cielądza, chór "Nadzieja" z Sadkowic, orkiestra ...