Z życia diecezji

13 LUTY 2018

Zmarł Ks. prałat dr Józef Podstawka

W poniedziałek 12 lutego 2018 roku, zmarł w wieku 80 lat, z tego w kapłaństwie 53 lat ś.†p. Ks. prałat dr Józef Podstawka Wykładowca homiletyki w WMSD w Warszawie. Proboszcz parafii: Bedlno i św. Kazimierza w Pruszkowie, proboszcz i budowniczy kościoła w Izabelinie. Ostatnio rezydent parafii św. Kazimierza w Pruszkowie.