Mapa serwisu Książka teleadresowa Mapa diecezji Wyślij kartkę Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna Książka telefoniczna Mapa Diecezji
Biskup pomocniczy Wojciech Osial
bp pomocniczy Wojciech Osial 
 

Biskup Wojciech Tomasz Osial urodził się w 1970 r. w Łowiczu. Po zdaniu matury w rodzinnym mieście w 1989 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej, na terenie której był wówczas Łowicz. Po utworzeniu w 1992 r. diecezji łowickiej ostatni rok studiów kończył w nowo utworzonym seminarium duchownym w Łowiczu.

Po święceniach kapłańskich w 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, które ukończył doktoratem nauk wychowawczych w 2001 r. na podstawie pracy naukowej nt. antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 r. został doktorem habilitowanym m.in. na podstawie rozprawy: "Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku".

W diecezji łowickiej od 2001 r. jest notariuszem kurii, referentem ds. katechetycznych i wizytatorem nauki religii. W latach 2001-2005 uczył religii w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. Od 2005 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Łowickiej, a od 2013 r. cenzorem publikacji religijnych w tejże diecezji. W 2014 r. został mianowany kanonikiem honorowym Katedralnej Kapituły Łowickiej, a w 2015 r. przeniesiony do rzędu kanoników gremialnych

W ramach aktywności naukowej od 2001 r. jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. W latach 2001-2004 podejmował wykłady zlecone w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej. Od 2009 jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a od 2015 r. ma wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W związku z przygotowaniem katechetycznym jest proszony o konsultacje nie tylko na terenie swej diecezji, ale także Polski. Od 2005 r. jest konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach jak również członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki, a od 2006 r. jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 r. został członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

24 grudnia 2015 roku otrzymał nominację na biskupa pomocniczego. Święcenia biskupie przyjął w Bazylice katedralnej w Łowiczu, 4 lutego 2016 roku, przez posługę Andrzeja Franciszka Dziuby, Biskupa Łowickiego, Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego i Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego.

Zawołanie biskupie: Dominus Cor Intuetur! (Pan patrzy w serce)
Święto patrona: 23 kwietnia

Adres:
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz
tel. (+48) 46 837 43 52

Liczba odwiedzin: 8909991
Data aktualizacji: 2017-10-18
P®esto