Miedniewice

Informacje

Sanktuarium św. Rodziny, wizerunek z 1674, koronowany 6 czerwca 1767 roku przez biskupa Ignacego Krasickiego.

 

 

Miedniewicki zespół kościelno-klasztorny to jeden z cenniejszych zabytków architektury barokowej na zachodnim Mazowszu.Świątynię zbudowano wg.planów architektów Józefa Fontany i Tomasza Belottiego.To budowa orientowana,murowana,jednonawowa,z zakrystią i chórem zakonnym za ołtarzem.W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący wizerunek Świętej Rodziny podtrzymywany przez dwa anioły.Jest on zasłonięty obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w sukience ze srebnej blachy.W kościele znajduje się sześć ołtarzy bocznych.Kapituła Watykańska dnia 8lipca 1764roku za pontyfikatu Klemensa X111, uznała obraz Świętej Rodziny w Miedniewicach za cudowny i wydała dekret zezwalający na koronacje obrazu.