Łowicz – Katedra

Informacje

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łowickiej oraz Sanktuarium św. Wiktorii.

Od 1625 roku są obecne relikwie św. Wiktorii w Łowiczu. Od powstania Diecezji jest jej Współpatronką. Corocznie, 11 listopada przez całe miasto przechodzi procesja z relikwiami Świętej,  a na placu Starego Rynku udzielane jest błogosławieństwo jej relikwiami na cztery strony świata.

 

 

Szczególną czcią otaczany był obraz Matki Bożej który był umieszczony
W głównym ołtarzu kolegiaty łowickiej.W 1525 roku obraz spłonął. Kult nowego obrazu ufundowanego w roku 1637 przez prymasa Jana Wężyka, został oficjalnie uznany przez prymasa Wacława Leszczyńskiego dekretem wydanym w 1663roku.Arcybiskup gnieźnieński,prymas Polski Henryk Firlej,w 1625 roku otrzymał relikwie św.Wiktorii męczennicy.Dla relikwii głowy św.Wiktorii arcybiskup-prymas ufundował złoty relikwiarz,
Natomiast prymas Maciej Łubieński pozostałą część relikwi umieścił w pięknym srebnym relikwiarzu,mającym formę trumienki.Dnia 25 marca 1992 roku papież bł. Jan Paweł 2 ustanowił Diecezję Łowicką a świętą Wiktorię ogłosił patronką nowo powstałej diecezji.Arcybiskup gnieźnieński,prymas Polski Henryk Firlej,w 1625 roku otrzymał relikwie św.Wiktorii(męczennicy z IIIw.) i złożył je w renesansowej kaplicy Jakuba Uchańskiego przy łowickiej kolegiacie ,Łowicz był w tym czasie miastem rezydencjonalnym prymasów.Dla relikwii głowy św.Wiktorii arcybiskup-prymas ufundował złoty relikwiarz, natomiast prymas Maciej Łubieński pozostałą część relikwii umieścił w pięknym srebnym relikwiarzu,mającym formę trumienki.Brak dokumentacji kultu obazu Matki Bożej.Zachowała się tylko część wot,gdyż większość została przeznaczona na materialne wsparcie powstania listopadowego.Jest kilka ksiąg zapisanych przez wiernych z podziękowaniami za otrzymane łaski.Dokumentacja kultu św.Wiktorii znajduje się w archiwum miejskim