Imielno

Informacje

Obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVII w. O cudach i kulcie obrazu świadczą liczne wota. Kult trwa do dnia dzisiejszego

 

wieś w gminie Nowe Ostrowy wzmiankowana przed 1567 r. Od XVII do pocz. XIX w. należała do Magnurskich, Żeromskich, Skarzyńskich. Znajdziemy tam drewniany barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP . Historia. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NPM z 1685 r. Fundacji Ksawerego Magnuszewskiego. Remontowany w 1886 r. Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchty od frontu i z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną cebulastym hełmem i kutym żelaznym krzyżem. Wewnątrz stropy płaskie. Ołtarz główny i dwa boczne barokowe z XVIII w. Ambona i chrzcielnica późnobarokowa z XVIII w. Zachowany późnobarokowy żyrandol i krucyfiks. Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej z XVII w. Zbudowana na planie ośmioboku, kryta blaszanym dachem namiotowym. Obok znajduje się ciekawa kaplica grobowa Dezyderiusza Żeromskiego z 1855 r. oraz drewniana dzwonnica z 1685 r. odbudowana w XIX w. .Nie ma dokumentów pisanych odnośnie ustanowienia sanktuarium, ale są liczne wota świadczące o wielkim kulcie obrazu